Uchwa艂y Rady Gminy
Uchwa艂a Nr VI/27/2007
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu.

Uchwa艂a Nr VI/27/2007

RadyGminySienno

zdnia23marca2007 roku

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽

wsprawieudzieleniapomocyfinansowej聽聽 PowiatowiLipskiemu

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorz膮dziegminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z p贸藕n. zm./ i art. 167ust. 2聽聽 pkt. 5 ustawyzdnia30czerwca2005 rokuofinansachpublicznych/Dz. U. Nr 249, 2104 z p贸藕n. zm./ uchwala si臋, co nast臋puje:

聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

搂1. Wyra偶a si臋 zgod臋 na udzielenie w 2007 rokupomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na realizacj臋 zada艅 w艂asnych powiatu w zakresie przeciwdzia艂ania bezrobociu z przeznaczeniem na uruchomienie i utrzymanie „Punktu Obs艂ugi Bezrobotnych” w Siennie w kwocie 200 z艂 miesi臋cznie.

搂2. Uchyla si臋 uchwa艂臋 Nr III/10/2006Rady Gminy Sienno z dnia20 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowejPowiatowi Lipskiemu.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

搂3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 W贸jtowi Gminy.

搂4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem powzi臋cia.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮ca Rady Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wies艂awa Kozik

Autor : Stanislaw Pora
Zredagowa艂(a) : Piotr D膮browski
Data wprowadzenia : 2007-03-28 12:10:19
Data ostatniej modyfikacji : 28.03.2007 12:10
Liczba wy艣wietle艅 : 569

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr D膮browski  29.03.2007 07:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 680280
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl